ŽENY Z EVANJELIÍ a ich modlitba

Tak znel názov tohtoročných duchovných cvičení žien, ktoré sme strávili 9.-12. júna v prekrásnom prostredí  na saleziánskej chate Banská Belá. Našim prednášajúcim, saleziánke Zuzke a manželom Baginovcom sa pekne podarilo prepojiť  hĺbku a praktickosť jednotlivých prednášok.

Sestra  Zuzka nám citlivo odkrývala príbehy troch evanjeliových žien – Samaritánky, kanaánskej ženy a Márie z Betánie. Ježiš sa s nimi rozprával jedinečným spôsobom, každú prijal takú, aká bola. A každá sa pri Ňom napokon cítila aj prijatá a milovaná. Preto môžu byť našimi učiteľkami modlitby.

Aj dvanásť účastníčok duchovných cvičení bolo pozvaných stretnúť sa s Bohom v tichu svojho srdca, vidieť vlastný život tak, ako ho vidí On. Pozvanie sme rady prijali, odchádzali do ticha, aby sme tak mohli počuť Jeho hlas, ktorý ku každej z nás hovoril veľmi konkrétne…

Katka a Kamil Baginovci sú saleziáni spolupracovníci a majú veľa vzácnych skúseností. Katka nám objasňovala umenie citlivo a zdravo komunikovať. Takáto komunikácia buduje a zlepšuje blízke vzťahy napriek odlišnosti. Aj v komunikácii má ticho svoj význam a môže byť veľmi užitočné. Ďalšou zaujímavou a podnetnou témou boli emócie.  Katka znovu uvádzala konkrétne príklady ako emócie akceptovať, porozumieť im. Vo mne zarezonovala jej veta: „Buď emócie mám, alebo emócie majú mňa.“

Kamil sa sústredil na manželstvo, ako na najdôležitejší projekt nášho života. Prakticky rozoberal tému manželskej krízy a ukázal nám potrebný a obohacujúci pohľad muža-manžela.

Baginovci vlastným svedectvom a zdieľaním otvorili aj náročnú tému rodičovstva.

Vďaka prednášajúcim bola veľmi obohatená naša duša, veľká vďaka však patrí aj sestre Pauli a Tamarke, ktoré sa s láskou starali o naše telo a sýtili ho chutným pokrmom. A v neposlednom rade sme vďačné za Jožka a Iva, našich kňazov, ktorí nám každý deň ochotne prišli slúžiť svätú omšu.

Čas duchovných cvičení bol aj časom vzájomného obohacovania sa odlišných žien. V nedeľu ich tváre odzrkadľovali pokoj, spokojnosť a prijatie. Pekne to vyjadrila Inga: „Každá sme iná, a vzájomné prispôsobenie sa je tiež možnosť, ako sa posunúť ďalej…V bežnom pracovnom živote som to ja, čo riadi, diriguje, nesie zodpovednosť. Takéto trojdnie, keď sa môžem iba nechať viesť…, je pre mňa najlepší relax. Vďaka zaň.“

Bohu vďaka za tento bohato požehnaný čas!

Zuzana Palušová

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje                 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Fotogaléria

9.6.2022 - 12.6.2022

dátum

Banská Belá

miesto

Pauli Mäsiarová FMA

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.