Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu – 1.5.2022

  1. Najbližší piatok oslavujeme sviatok sv. Dominika Sávia. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých chlapcov a animátorov na akciu DDS- Deň Dominika Sávia, ktorý začne o 16:00 v Salezku. Pripravená bude veľká súťaž s rôznymi odmenami a akciu zakončíme spoločnou sv. omšou.
  1. V mesiaci máj sa pred večernou sv. omšou budeme modliť litánie a sv. ruženec.
  2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.
  3. Tento týždeň je týždňom za duchovné povolania. Povzbudzujeme vás k modlitbe na tento úmysel.
  4. V nasledujúcom týždni je prvý štvrtok v mesiaci september, deň modlitieb za duchovné povolania. Po večernej svätej omši už bude aj adorácia, počas ktorej môžeme myslieť aj na nové povolania z našej farnosti.
  5. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
  6. Najbližší víkend naše stredisko hostí futbalistov z našich stredísk z celého Slovenska pri príležitosti futbalového turnaja KAMA. Prosíme vás o modlitby a taktiež vás v nedeľu pozývame fandiť nášmu domácemu tímu.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V utorok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.
Budúca nedeľa je 4. Veľkonočná nedeľa.