120 detí a 20 animátorov tvorilo rodinu

Po minuloročnej dobrej skúsenosti, sa u nás v salezku uskutočnilo prvý prázdninový týždeň Letné oratko. Tento ‚tábor‘ sa od iných líši hlavne tým, že deti majú možnosť robiť cez celý týždeň čo chcú a čo ich baví a nemusia sa nutne držať nejakého programu. Bežný deň vyzeral nejak takto. Ráno zaznela myšlienka dňa, ktorú animátori chceli deťom odovzdať. Nasledovalo športové doobedie, kde si deti mohli vybrať zo štyroch rôznych športových aktivít, no mohli aj stráviť čas ako chceli. Nasledovala spoločná svätá omša sprevádzaná detským zborom. Po omši sa deti posilnili bagetami, ktoré bývali na obedy a potom si užívali poobedné voľno, hranie hier a otvorený bufet v ktorom bola najžiadanejšia naša novinka- ľadová drť rôznych príchutí. Deň pokračoval tzv. tvorivými dielňami ktoré si nachystali animátori, ako napríklad vypaľovanie, lakovanie nechtov, just dance, robenie náramkov a veľa veľa iného. Nakoniec sme sa porozprávali o dni a rozlúčili v skupinkách. Tento úvod do leta utiekol ako voda a deti, no aj animátori si z neho odniesli veľa zážitkov.

Mária Palušová

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Fotogaléria

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.