Farské oznamy na 10. nedeľu v období cez rok – 6. 6. 2021

 1. Usmernenia pre kostoly ostávajú také isté, aké boli tento týždeň. Chceme vás upozorniť na dve pravidlá, ktoré nám robili problém. Ak prídete do kostola viacerí, tým sa myslí dvaja a viac, tak si nesadajte do lavíc, kde sú značené miesta, ale využite lavice pri stene alebo na chóre. Narušili by ste tým vypočítané voľné miesta, ktoré musia medzi miestami byť. Na chóre musí ostať prostredná lavica celá neobsadená.
 2. Streamovaná sv. omša je len v nedeľu o 9:00.
 3. Zbierka na fasádu z minulej nedele bola vo výške 515€. Pán Boh odmeň vašu štedrosť.
 4. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci jún. Popoludní o 15:00 hod. bude v našom kostole modlitba Korunky Božieho milosrdenstva spojená s adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou.
 5. V piatok bude slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pri večernej sv. omši bude odprosujúca pobožnosť pred sviatosťou Oltárnou. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 6. Oznamujeme Vám, že ponuky pre deti počas letných prázdnin sú okrem Bodky za prázdninami už naplnené. Pripomíname rodičom, že za tábory sa platí v utorky a v piatky hneď po večernej sv. omši a v nedeľu po sv. omši o 10:30.
 7. K 30.4.2021 dal výpoveď náš kostolník Jaroslav Ižák. Za jeho službu mu ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie.
 8. Chceme vás tiež informovať o personálnych zmenách v komunite saleziánov a saleziánok. Z komunity bratov odchádza don Daniel Pravda a don Martin Josko. Do našej komunity príde don Ľudovít Baňovič. Na pozícii direktora končí don Jozef Špalek, ktorý ale ostáva v Banskej Bystrici. Do úlohy direktora bol od 1. júla vymenovaný don Ivo Štofej. Z komunity sestier odchádza direktorka Lívia Škrabáková. Novou sestrou v komunite sestier v Banskej Bystrici a zároveň direktorkou bude Zuzana Šmotláková.
  Odchádzajúcim bratom a sestre ďakujeme za ich prínos pre toto dielo a všetkým želáme veľa sily a Ducha Svätého v ich nových komunitách.
 9. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých.

Liturgické oznamy

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho.
V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
Budúca nedeľa je jedenásta nedeľa v období cez rok.