Otec biskup nám posiela list

Otec biskup nás na Veľkonočnú nedeľu povzbudzuje prostredníctvom pastierskeho listu, ktorý môžete nájsť tu: pastiersky list.

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.