Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 21. 2. 2021

  1. Popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie. Povzbudzujeme vás k opravdivému prežívaniu pôstu, ktorého hlavnými predsavzatiami sú modlitba, pôst a almužna.
  2. Ďakujeme pánu Bohu za niektoré duchovné povolania aj z našej farnosti. Chceme povzbudiť všetkých záujemcov o kňazské, či rehoľné povolanie, aby sa zastavil na fare.
  3. Od budúceho piatku budú v rámci online sv. omší tematické kázne o posledných slovách Ježiša na kríži.
  4. Počas pôstu pre vás spúšťame novú formu interaktívnych katechéz, ktoré budú v každý utorok o 19:30 cez platformu ZOOM. Bližšie informácie a link na pripojenie nájdete na našej stránke sbb.sk. Katechézy si pre vás chystajú saleziáni a saleziánky na tému Don Bosco a pôst. Po krátkej katechéze bude priestor pre vaše otázky. Začíname už najbližší utorok.
  5. Od najbližšieho týždňa bude súčasťou štvrtkovej streamovanej sv. omše, ktorá je o 18:30 aj krátka adorácia.
  6. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí nás pravidelne podporujú preukázaním dvoch, alebo troch percent dane. Vďaka vašej podpore sa podarilo zrealizovať množstvo aktivít pre vaše deti a mladých. Aj toho roku Vás chceme poprosiť o podporu nášho saleziánskeho diela. Tlačivá nájdete na našej stránke sbb.sk.
  7. Opäť vás pozývame sledovať Rodičko. Tentokrát sa vám prihovorí matka a odborníčka z marketingových a mediálnych kruhov Barbora Okruhľanská. Veľmi prakticky a zaujímavo vás prevedie témou RODIČOVSTVO A VÝCHOVA V MEDIÁLNEJ DOBE. Sledujte nás online v stredu 24.2. o 19:00. Viac info na našej webstránke alebo na facebooku Orientačné dni Banská Bystrica.Na účet ste poslali milodary vo výške 838€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  8. V stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Obsah týchto dní je zameraný na prípravu na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
  9. Na účet ste poslali milodary vo výške 838€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok Katedry sv. Petra, apoštola.
Budúca nedeľa je druhá pôstna nedeľa.