Farské oznamy na 18. nedeľu v období cez rok – 2. 8. 2020

  1. Od pondelka začíname druhý turnus letného oratka v piatok začne zážitková chata. Naďalej vás prosíme o modlitby za letné akcie.
  2. Dnes po svätej omši je zbierka na energie. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci august. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  4. Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania. Nezabúdajme na tento úmysel ani najbližší štvrtok.
  5. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
  6. Pripomíname vám, že máme už istý termín prvého sv. prijímania. Slávnosť prvého sv. prijímania, ktorá sa mala konať v júni sa bude konať dňa 26. septembra o 9:00 a 11:00 hod.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Jána Mária Vianneya

Vo štvrtok je sviatok Premenenia Pána.

V sobotu je spomienka sv. Dominika.

Budúca nedeľa je devätnásta nedeľa v období cez rok.