Farské oznamy na 14. nedeľu v období cez rok – 5. 7. 2020

  1. Od pondelka začína v našom Salezku začína Letné oratko. Prosíme vás o Vaše modlitby za deti, animátorov a zdraný priebeh tohto týždňa.
  2. Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci júl. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  4. Chceme Vás upozorniť na zopár zásad pri prijímaní Eucharistie na ruku: Pred tým, ako predstúpite pred kňaza, treba si sňať rúško. Dlane si treba položiť na seba. Po prijatí Eucharistie treba odstúpiť na bok a hneď si Eucharistiu vložiť do úst. V žiadnom prípade s Eucharistiou neodchádzame na svoje miesto. Za porozumenie ďakujeme.
  5. Zajtra sa náš spolubrat misionár, don Daniel Pravda dožíva svojich 70. narodenín. Vyprosujme mu v našich modlitbách hojnosť Božieho požehnania.
  6. Oznamujeme vám, že toto leto nastávajú personálne zmeny v našich komunitách. Salezián Juraj Kovaľ, vedúci oratória odchádza na nové pôsobisko do Trnavysestra Alenka Badáčová odchádza do Košíc. Rozlúčka s týmito členmi našej komunity bude júla, utorok pri večernej sv. omši, po ktorej bude ešte spoločné posedenie vonku za Salezkom.
  7. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V sobotu je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.

Budúca nedeľa je pätnásta nedeľa v období cez rok.