Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu – 24. 5. 2020

  1. Keďže dnes slávime 7. veľkonočnú nedeľu, Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorá pripadá práve na dnešný deň, 24. máj, sa prekladá na pondelok. Pri tejto príležitosti – oslavy panny Márie, patrónky nášho kostola, bude zajtra v našom kostole slávnostná sv. omša o 18:30 Slávnostný kazateľ bude don Peter Štellmach.
  2. S nádejou na slávne vzkriesenie Vám oznamujeme, že náš spolubrat salezián kňaz, provinciál saleziánov na Slovensku, Jozef Ižold, zosnul v Pánovi v stredu 20. mája 2020 vo veku 56 rokov. V službe Pánovi v Cirkvi a v Saleziánskej kongregácii prežil 29 rokov rehoľného a 19 rokov kňazského života. Svätá omša za zosnulého a pohrebné obrady budú v utorok 26. mája 2020 o 11:00 hod.vo farskom kostole v Rybníku. Pochovaný bude v Bratislave na cintoríne vo Vrakuni v ten istý deň popoludní o 16:00 hod. Svätú omšu a pohrebné obrady odvysiela v priamom prenose Televízia LUX.
  3. Prvé sv. prijímanie v našej farnosti sa definitívne prekladá na september. O presnom termíne budeme informovať rodičov počas letných prázdnin.
  4. Oznamujeme Vám, že ponuky pre deti počas letných prázdnin sú v štádiu príprav. Chceme určite ponúknuť pestré aktivity letného oratka tak, aby deti mohli u nás stráviť viac týždňov za sebou. Viac sa dočítate na našej stránke sbb.sk.
  5. Od piatku sa modlíme deviatnik k Duchu svätému. Modlitba deviatniku je každý deň na záver večernej sv. omše.
  6. V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je len jeden deň. Obsahom kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo duchovné povolania.
  7. Dnes je zbierka na masmédiá. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  8. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V pondelok je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov, patrónky nášho kostola.

V utorok je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza

Budúca nedeľa je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, turíčna nedeľa.