Farské oznamy na 7. nedeľu v období cez rok – 23. 2. 2020

  1. Budúci týždeň je popolcová streda, ktorou sa začína pôstne liturgické obdobie. Chceli by sme upozorniť, aby ste využili možnosť od Popolcovej stredy do Turíc pristúpiť k sviatosti zmierenia, a konať pokánie. Pokánie môžeme vykonať napríklad zdržovaním sa mäsitého pokrmu, účasťou na sv. omši, krížovej ceste, ruženci, čítaním sv. písma, skutkom lásky k blížnemu alebo sebazáporom.
  1. Krížová cesta v našom kostole bude bývať vždy v piatky  a v nedele o 17:50 hod. Prosíme tých, ktorí majú záujem viesť krížovú cestu, nech sa zapíšu do tabuľky v sakristii.
  2. Pri sv. omšiach na popolcovú stredu budeme dávať popolec. Sv. omše v našom kostole budú o 7:00 hod., a popoludní o 17:00 hod.  o 18:30 hod.
  3. Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi: prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. (Zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa nedá nahradiť v tento deň iným skutkom pokánia ako to je možné v piatky). Dospelí môžu jesť iba 3x za deň, z toho len raz dosýta. Výzva zdržiavania sa mäsa sa týka tých, ktorí dovŕšili 14-ty rok života a zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia  60-ho roka života.
  1. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15:00 hod. bude modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou.
  2. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým organizátorom nášho saleziánskeho plesu za pekný a vydarený včerajší večer.
  3. Oznamujeme, že pre veľký záujem o muzikál „Bola raz jedna klietka“ sme pridali ďalšiu reprízu. Predstavenie sa uskutoční budúcu nedeľu, 1. marca o 18:00 hod. Lístky si môžete zakúpiť v Salezku.
  1. Počas jarných prázdnin sa budú konať tri turnusy duchovných cvičení pre našich animátorov. Myslime na nich v modlitbách.
  2. V stredu o 17:00 hod. sa uskutoční stretnutie miništrantov. Predstavíme si nové podmienky miništrantských skúšok, niečo nové sa naučíme, zahráme sa. Na toto stretko pozývame aj tohtoročných IMOSákov, ktorí by chceli začať miništrovať.
  3. Dávame do pozornosti, že aj toho roku opäť rozbiehame vysokoškolské stretká. Budú bývať vždy v stredy. Začíname oratkovskou sv. omšou o 18:00 hod. v Salezku.
  4. Ďakujeme pánu Bohu za niektoré duchovné povolania aj z našej farnosti. Chceme povzbudiť všetkých záujemcov o kňazské, či rehoľné povolanie, aby sa zastavil na fare.
  5. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí nás pravidelne podporujú preukázaním dvoch, alebo troch percent dane. Aj toho roku Vás chceme poprosiť o podporu nášho saleziánskeho diela. Záujemcovia si môžu zobrať tlačivo na darovanie 2% pri východe z kostola.
  6. Na budúci týždeň bude zbierka na charitu.
  7. Budúcu sobotu nás čakajú parlamentné voľby. Modlime sa k Duchu Sv. za správne rozhodnutia a dôstojný priebeh volieb.
  1. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V stredu je popolcová streda, deň pokánia v celej Cirkvi

Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa.