Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu – 22. 12. 2019

   1. Dnes je posledná možnosť zakúpiť si knihy z vydavateľstva don Bosca a Rosy. Výber kníh sme po prvých nedeliach rozšírili o nové tituly. Môžete sa zastaviť vo vestibule kostola po sv. omši a využiť túto možnosť napr. aj na nejaký hodnotný Vianočný darček.
   2. Dnes popoludní bude v našom kostole predvianočné spovedanie v čase 15:00 – 18:00 Povzbudzujeme Vás k sviatosti zmierenia, aby sme mohli prijať Pána Ježiša počas Vianočných sviatkov do čistého srdca.
   3. Počas predvianočného spovedania bude prebiehať aj spoločná duchovná obnova pred Vianocami, ktorá začne o 15:00 hod. v kostole. Aj takto máte možnosť sa na chvíľu stíšiť pred sviatkami a dobre sa pripraviť na sviatky Narodenia Pána.
   4. Oznamujeme, že už od včera máme v našom kostole Betlehemské svetlo. Je k dispozícii na odpálenie počas celej nedele, pondelka a utorka vo vestibule kostola.
   5. V utorok, na štedrý deň už nebude rorátna sv. omša. Ranná sv. omša bude o 7:00 hod.
   6. V utorok večer začína Vianočné liturgické obdobie. Vianočné omše v noci budeme sláviť o 22:00 hod. a 24:00 hod.
   7. omšu o 22:00 hod. bude doprevádzať náš zbor Laudate Dominum. Budú spievať Vianočnú omšu od Banskobystrického romantického skladateľa 19. storočia Jána Egryho: Missa pastoralis F dur.
   8. V stredu, 25. 12. je slávnosť Narodenia Pána. omše sú v nedeľnom bohoslužobnom poriadku. V tento deň je vianočná ofera. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
   9. V štvrtok, 26. 12. je sviatok Štefana. Sv. omše sú v nedeľnom bohoslužobnom poriadku, okrem sv. omše o 11:45 hod.
   10. Budúcu nedeľu je sviatok sv. rodiny. Na sv. omšiach dopoludnia bude aj obnovenie manželských sľubov. Preto povzbudzujeme manželov, aby pri sv. omši sedeli spolu.
   11. Rozpis sv. omší počas Vianoc nájdete aj na našej webovej stránke.
   12. Dávame do pozornosti, že Vianočné betlehemské pásmo “Pastierske Vianoce” sa uskutoční decembra o 18:00 hod. Všetci ste srdečne ste pozvaní. Predchádzať mu bude sv. omša o 17:00 hod. za sprievodu kolied.
   13. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V stredu je slávnosť narodenia Pána.

V štvrtok je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka.

V piatok je sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu.

V sobotu je sviatok sv. neviniatok, mučeníkov.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa po narodení Pána, sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.