Birmovanecké sústredenie prepájalo mladých

V dňoch 15.-17. novembra 2019 sa birmovanci zo saleziánskeho strediska v Banskej Bystrici spoločne s ich skvelými animátormi vydali na dlhú cestu autobusom do penziónu Slniečko v Prašiciach pri Topoľčanoch. Asi 40 mladých ľudí, dievčat aj chlapcov, ktorí sa pripravujú prijať na jar 2020 plnosť darov Ducha Svätého zažili mnoho zážitkov, či už v podobe hier, spoznávacích aktivít, prednášok o sebapoznaní alebo duchovných aktivít. Úlohou tohto víkendu bolo pomôcť birmovancom spoznať samých seba- svoje vlastnosti (pozitívne alebo negatívne), alebo ich poslanie v živote.

Piatok večer po dorazení do penziónu sa večer začal ubytovaním, vybalením a svätou omšou. Ale neostali ani žiadne prázdne brušká vďaka milým kuchárkam, ktoré v nedeľu dostali ako poďakovanie drobnosť v podobe bonboniéry a pekné slová uznania.

Každé ráno sa začalo rannou modlitbou a deň sa končil večerenou modlitbou, ktoré mali vždy nejakú konkrétnu tému (napríklad: Prečo sa potrebujeme porovnávať s inými?). Nechýbala ani zábava pri hrách, vďaka ktorým sa viac spoznali alebo nadviazali nové kamarátstva. Keďže je dôležité udržiavať kamarátstvo aj s Bohom, mnohí využili možnosť ísť na svätú spoveď a následne prijať Eucharistiu.

Aj takéto sústredenia prispievajú mladým k spoznávaniu Boha a ich viery v Neho. Ďakujeme!

Simona Kubičinová

Fotogaléria

15.-17.11.2019

dátum

Miesto

Duchonka pri Topoľčanoch

Fotograf

Agi Macková

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.