Grant #mamnato vyhecoval Salezko

Projekt nadácie Slovenskej sporiteľne “Mám na to” spojil mnohých z nás. V januári tohto roku sme do poslednej minúty hlasovania žiadali, zdieľali, písali, mailovali, robili možné aj nemožné, aby sme získali čo najväčší počet esemesiek. Spoločne sme získali 4289 hlasov a náš projekt “Ideme ďalej” zameraný na rozvoj Orientačných dní bol v hlasovaní úspešný. 

Podarilo sa to aj vďaka TEBE! 

Vďaka krásnej sume 8.000 € sme dokúpili techniku na Orientačné dni, investovali sme do inštruktorov, sfunkčnili a skrášlili sme priestory, v ktorých prebiehajú kurzy, získali sme nové úložné priestory. Zmena je viditeľná aj citeľná. Náš projekt sa 31.10.2019 končí a v týchto dňoch finišujeme s jeho vyúčtovaním a záverečnou správou. Orientačné dni však nekončia. Sú tu naďalej a ponúkajú výnimočné trojdnie ďalším triednym kolektívom z Banskobystrického kraja. Práve to je podstata a zmysel toho, o čo nám v celom projekte ide. Chceme pomôcť žiakom a ich učiteľom komunikovať, vedieť oceniť, riešiť problémy, klásť otázky, otvárať témy, dať radu, či poskytnúť odbornú pomoc. 

Ďakujeme za každý jeden hlas! Znamenal pre nás veľmi veľa!

Katarína Lafférsová

Pauli Mäsiarová

Fotogaléria

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.