Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 6. 10. 2019

1.      Mesiac október je mesiacom ruženca. Preto vás pozývame k modlitbe ruženca spolu s komunitou bratov a sestier každý deň po večernej sv. omši.

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci október. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
 2. Upozorňujeme všetkých mladých a animátorov, že dnes popoludní o 16:00 hod. sa uskutoční októbrová duchovná obnova. Stretneme sa v Salezku. Po obnove bude nasledovať veľká animátorská porada, kde si prejdeme niektoré nové veci týkajúcich sa nášho Salezka. 
 3. Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
 4. Všetky deti, ktoré sa toho roku začínajú pripravovať na prvé sv. prijímanie pozývame spolu s ich rodičmi na prvé stretnutie, IMOS, budúcu sobotu, 12. októbra. Stretnutie začne sv. omšou v našom kostole o 16:00 hod.
 5. Stále je možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatostiam aj pre dospelých. Dospelí, ktorí by sa chceli pripravovať na prijatie sviatosti krstu, alebo prvého sv. prijímania, či birmovky, nech sa zahlásia na farskom úrade. Aj tento rok otvárame prípravu.
 6. V utorok pozývame všetkých farníkov na „Večeradlo s Pannou Máriou“ v našom kostole – po večernej sv. omši.
 7. V piatok, 11. októbra príde do našej farnosti misionár Martin Sebíň. Bude celebrovať večernú sv. omšu. Po nej bude nasledovať beseda o jeho skúsenostiach z misií v Kyrgyzstane.
 8. Budúci piatok Vás pozývame na Mariánsky nočný výstup spojený s východom slnka. Pôjde sa na pekný kopec Choč, pri Dolnej Orave. Kto by mal záujem pridať sa, nech sa hlási u saleziána Juraja Kovaľa, kde sa dozvie viac informácií.
 9. V sobotu 19. októbra, o dva týždne sa bude organizovať u nás kurz symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti a plánovaného rodičovstva s názvom „Plodnosť nie je problém, ale dar.“ Kurz vedie certifikovaná odborníčka pani Jakubcová. Začne o 14:00 hod. a bude trvať do 18:30 hod. Viac informácií o kurze nájdete na nástenke, alebo sa môžete osobne informovať u don Jozefa Špaleka, alebo don Juraja Kovaľa.
 10. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomohli pri organizovaní celoslovenského stretnutia animátorov AABB, ktoré sa odohralo minulý víkend v našom saleziánskom dome. Veľká vďaka patrí všetkým vám, ktorí ste veľkodušne prijali vyše 350 mladých ľudí v svojich príbytkoch. Obrovská vďaka aj všetkým koordinátorom a spolupracujúcim v užšom prípravnom tíme za váš čas, ktorý ste vkladali do prípravy tejto akcie, za viac ako pol ročnú systematickú prácu. V neposlednom rade ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a všetkým naším dobrodincom, ktorí nás celý čas podporovali či už materiálne alebo duchovne. Vďaka za vaše modlitby. Nech vám to všetkým dobrý pán Boh odmení.
 11. A poďakovanie patrí aj Vám, drahí bratia a sestry, ktorí ste sa zapojili do farskej 40-hodinovej adorácie Najsvätejšej sviatosti oltárnej.

13.  Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka Ružencovej Panny Márie.

Budúca nedeľa je dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok.