Farské oznamy na 30. nedeľu v období cez rok – 27. 10. 2019

  1. V piatok, 1. novembra je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu, okrem sv. omše o 11:45.
  2. Piatok je zároveň prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
  3. V sobotu je spomienka na všetkých verných zosnulých, v našom kostole bude svätá omša aj o 17:00.
  4. A taktiež budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci november. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  5. V týchto dňoch povzbudzujeme všetkých veriacich k sv. spovedi, aby sme mohli získavať odpustky pre duše v očistci. Sú dve možnosti ako získať odpustky.
   • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné  odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Je potrebné vylúčiť aj akúkoľvek  pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
   • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa  pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Aj tu treba splniť aj ďalšie podmienky (Sv. spoveď, sv. omša, modlitba na úmysel sv. otca a odpor k hriechu). Jedna svätá  spoveď však stačí na všetky odpustky.Buďme veľkodušní a pomáhajme týmto našim bratom a sestrám v očistci, aby prišli čím skôr do neba. Oni sami si už pomôcť nemôžu. Možno aj my raz budeme potrebovať takúto pomoc.
  6. V štvrtok začínajú dva turnusy duchovných cvičení našich animátorov. Myslime na všetkých v svojich modlitbách.
  7. Upozorňujeme všetkých mladých a animátorov, že novembrová duchovná obnova sa uskutoční už budúcu nedeľu o 16:00 hod. v Salezku.
  8. Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám – ktoré zažili spontánny potrat alebo sú zasiahnuté umelým potratom, resp. ho zvažujú. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15 000 potratov, z toho 7350 umelých. Malá sviečka stojí 1€, veľká v skle 4€. Fórum života Vám ďakuje za podporu.
  9. Zbierka na misie bola vo výške 450€. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  10. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov.

V piatok je slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok.

V sobotu je spomienka na všetkých verných zosnulých.

Budúca nedeľa je tridsiata prvá nedeľa v období cez rok.