Farské oznamy na 29. nedeľu v období cez rok – 20. 10. 2019

1.     Dnes je misijná nedeľa. Preto dnešná zbierka bude poslaná na misie. Za vaše milodary Pán Boh zaplať! Modlime sa, aby Boh požehnával službu misionárov a misionárok po celom svete.

2.     Dnes večer pozývame všetkých chlapov na tradičný deň mužov. Začíname po večernej sv. omši v priestoroch mládežníckeho strediska.

3.     V noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2:00 hod. stredoeurópskeho času.

4.     Na budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je tridsiata nedeľa v období cez rok.