Farské oznamy na 18. nedeľu v období cez rok – 4. 8. 2019

1.     Dnes je prvá nedeľa v mesiaci august. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.

2.     Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať!

3.     Budúci týždeň budeme s celou komunitou saleziánov odcestovaní. Budeme však mať zastúpenie a sv. omše budú v normálnom bohoslužobnom poriadku. Prosíme, aby ste všetky potrebné záležitosti na farskom úrade vybavovali po 13. auguste. Za pochopenie ďakujeme.

4.     Na budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V utorok je sviatok premenenia Pána.

V štvrtok je spomienka sv. Dominika, kňaza.

V piatok je sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.

V sobotu je sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.

Budúca nedeľa je devätnásta nedeľa v období cez rok.