Farské oznamy na 21. nedeľu v období cez rok – 25. 8. 2019

1.     Od budúcej nedele budú už sv. omše v bežnom bohoslužobnom poriadku. V bežné dni budú znova aj ranné sv. omše o 7:00 hod. a v nedeľu aj sv. omša o 11:45 hod.

2.     Budúcu nedeľu je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať.

3.     Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci september. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.

4.     Tento týždeň je posledná možnosť pre dobrovoľníkov, ktorí ešte uvažujú, že by ubytovali u seba našich animátorov počas celoslovenského stretnutia animátorov, ktoré sa bude konať u nás v Banskej Bystrici 27. – 29. septembra. Veľká vďaka všetkým, ktorí už prejavili ochotu. Za Vašu ochotu pán Boh zaplať. Viac informácií nájdete na banneri pri východe z kostola, kde si môžete vyzdvihnúť aj kontakt na zodpovedné osoby za toto ubytovanie. Stále nám pomôže, keď sa nájdu noví ochotní ľudia.

5.     Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

 

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Moniky.

V stredu je spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V štvrtok je spomienka na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa.

Budúca nedeľa je dvadsiata druhá nedeľa v období cez rok.