Farské oznamy na 20. nedeľu v období cez rok – 18. 8. 2019

1.     V pondelok začína v našom stredisku posledný tábor pre deti – prímestský tábor. Podporme aj túto akciu našimi modlitbami.

2.     Všetkých chlapcov od ukončeného 4 ročníka až po maturitu pozývame na akciu s názvom Bodka za prázdninami, ktorá sa uskutoční 30. augusta. Ide o chlapčenský výlet, počas ktorého sa zúčastníme stretnutia chlapcov zo saleziánskych stredísk v Levoči. Prihlásiť sa dá cez online formulár na našej FB stránke, alebo cez prihlášku, ktorú nájdete v sakristii alebo v Salezku. Tam nájdete aj viac informácií. Treba tak spraviť do budúcej nedele 25. augusta.

3.     Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.

V streda je spomienka sv. Pia X., pápeža.

V štvrtok je spomienka Panny Márie Kráľovnej

V sobotu je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.

Budúca nedeľa je dvadsiata prvá nedeľa v období cez rok.