Farské oznamy na 1. Veľkonočnú nedeľu – 21. 4. 2019

  1. Dnes na obed o 12:00 hod. je požehnanie Sv. Otca „urbi et orbi“.
  2. Zajtra je veľkonočný pondelok. omše sú ako v nedeľu okrem sv. omše o 11:45 hod.
  3. Zajtra, na Veľkonočný pondelok pozývame celé rodiny na ďalší spoločný výlet do Kremnických vrchov.  Odchod zo Salezka bude ráno o 8.30 hod. Pôjde sa na vlastných autách do Ortútskej doliny, kde si necháme autá, a odtiaľ na Tri kríže.
  4. Na veľký piatok sme sa začali modliť deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Spočíva v každodennej modlitbe korunky. Tú sa budeme spoločne modlievať vždy po večernej sv. omši v kostole.
  5. Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. V našom kostole bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod.
  6. Počas celého Veľkonočného obdobia sa budeme modlievať modlitbu „Raduj sa nebies kráľovná“. Táto modlitba nahradí modlitbu „Anjel Pána“.
  7. Dnes je Veľkonočná zbierka. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  8. Srdečne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov (kostolník, miništranti, speváci, organisti, upratujúci, aranžérky kvetov…).
  9. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

Celý tento týždeň sa slávi Veľkonočná oktáva.

Budúca nedeľa je 2. Veľkonočná nedeľa. Nedeľa Božieho milosrdenstva.