Otvorenie nového hokejbalového ihriska

Dňa 16.septembra 2018 sme v našom Salezku slávnostne otvorili nový školský rok i naše nové hokejbalové ihrisko. Pre rodiny bol pripravený bohatý sprievodný program v závere ktorého naši chlapci odohrali exhibičný zápas. Akciu prišiel podporiť aj Michal Handzuš.

Myšlienky rozšírenia ihriska a úvahy o vstupe do Hokejbalovej Extraligy SR vznikali pre tromi rokmi. Bolo však potrebné, mať ihrisko s oficiálnymi rozmermi 52×26 metrov a naše vtedajšie ihrisko malo iba 38 metrov. K rozšíreniu ihriska prispel aj fakt nášho samotného vstupu do Hokejbalovej Extraligy SR v minulom roku s vekovými kategóriami hráčov U12.,U14.

Začali sme zbierať peniaze cez 2%, cez rôznych sponzorov, cez rôznych ľudí – dobrodincov, ktorí tu vodili svoje deti. Nakoniec sme prišli do sumy, kedy sme už mali peniaze na asfalt a na celkové rozšírenie ihriska. Firma robila asfalt, všetko ostatné sme robili svojpomocne s chlapmi, s rodičmi so staršími chalanmi, ktorí tu chodili do strediska a vo svojom voľnom čase robili od obrubníkov cez mantinely, maľovanie čiar, montovanie ochranných sietí atď. Ihrisko sa nám podarilo postaviť a veríme, že bude naplno využívané.

Ihrisko je pre deti dostupné v časoch otvorenia Oratória. V rámci toho sa tu odohrávajú tréningy, zápasy a iné aktivity. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozšíreniu a výstavbe tohto nášho nového hokejbalového ihriska.

Osvetlenie hokejbalového ihriska realizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja a Komunitnej nadácie Zdravé mesto.