Farské oznamy na 25. nedeľu v období cez rok – 23. 9. 2018

  1. Pripomíname, že sa blíži koniec prihlasovania na prípravu na birmovku a prvé sv. prijímanie. Prihlášky treba odovzdať do konca septembra sestre Monike za IMOS alebo don Jurajovi za birmovku. Taktiež ich môžete nechať aj v sakristii.
  2. Zbierka na energie minulý týždeň bola vo výške 405€. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať! Zvlášť sa chceme poďakovať za veľkodušnosť ružencovému spoločenstvu, ktoré už niekoľkokrát prispelo vyššou sumou.
  3. Včera sa v našom Salezku uskutočnila veľká jesenná brigáda, do ktorej sa zapojilo viac ako 30 ochotných ľudí z našej farnosti. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým ochotným ľuďom z radu mladých aj starších, ktorí veľkodušne obetovali svoj čas a prišli pomôcť do Salezka, ktorý je domovom pre nás všetkých.
  4. Všetkých vás, mladých, starších, celé rodiny pozývame na SALEZKO PÚŤ do Starých Hôr. Touto veľkou spoločnou púťou chceme odštartovať mariánsky mesiac október a spoločne si vyprosiť veľa milostí pre naše Salezko a naše sídlisko. Púť sa uskutoční v sobotu, 29. septembra. Tí, ktorí pôjdu radi pešo, stretávame sa o 7:30 hod. v Španej Doline. Tam necháme autá a pokračujeme pešo až do Starých Hôr. Po skončení púte vieme šoférov áut zaviesť naspäť do Španej Doliny, kde si vyzdvihnú svoje autá. Stretnutie v Starých Horách bude o 10:00 hod. Začneme ružencom a po ňom bude nasledovať sv. omša pri studničke. V prípade nepriaznivého počasia v bazilike. Tí, ktorí nemáte auto, a chcete sa zúčastniť púte, zapíšte sa v sakristii. Vieme zabezpečiť odvoz aj do Španej Doliny pre peších aj priamo do Starých Hôr.
  5. Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek – komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v tomto kostole v dňoch 28.9. – 30.9. 2018. Program stretnutia je na nástenke.
  6. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V pondelok je výročie posviacky  Katedrálneho  chrámu Svätého Františka Xaverského – v katedrále slávnosť.

V štvrtok je spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza.

V sobotu je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.

Budúca nedeľa je dvadsiata šiesta nedeľa v období cez rok.