Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok – 24. 6. 2018

  1. Včera v Poprade boli vysvätení štyria naši saleziáni za kňazov. Ďakujeme Bohu za tento dar kňazov, zvlášť za nášho novokňaza, Sásovčana, Tomáša Danka.
  2. Primičnú sv. omšu bude mať Tomáš Danko v našom kostole dňa 30.  júna, v sobotu o 10:30 hod.
  3. V piatok, 29. júna je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše v našom kostole budú ráno o 7:00 a popoludní o 17:00 hod. a o 18:30 hod.
  4. Upozorňujeme vás na zmeny v bohoslužobnom poriadku počas letných prázdnin, v júli a auguste, ktoré začínajú platiť už od budúcej nedele. V našom kostole cez týždeň budú len večerné sv. omše o 18:30 hod., nebudú ranné sv. omše o 7:00 hod. V nedeľu nebudú sv. omše o 11:45 hod.
  5. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci júl. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  6. Ďakovné Te Deum za uplynulý školský rok bude budúcu nedeľu, 1. júla pri sv. omši o 9:00 hod.
  7. Dnes je zbierka na dobročinné diela svätého otca. Za vaše milodary srdečné pán Boh zaplať.
  8. Pozývame všetky duchovné aj fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek – komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v tomto kostole v dňoch 29. 6. – 1. 7. 2018. Program stretnutia je na nástenke.
  9. Budúcu nedeľu už začína náš prvý prázdninový tábor na Počúvadle. Upozorňujeme rodičov, ktorí prihlásili deti na tento pobytový tábor, aby si pozreli mailovú poštu. Tam sme poslali všetky potrebné informácie.
  10. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V štvrtok je spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka.

V piatok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Prikázaný sviatok

Budúca nedeľa je trinásta nedeľa v období cez rok.