Farské oznamy na 11. nedeľu v období cez rok – 17. 6. 2018

    1. V sobotu, 23. júna, bude kňazská vysviacka našich spolubratov saleziánov v Poprade. Za kňaza bude vysvätený aj náš rodák, Tomáš Danko. Budeme organizovať dopravu autobusom. Kto by mal záujem sa pridať, nech sa zapíše v sakristii.
    2. Primičnú sv. omšu bude mať Tomáš Danko v našom kostole dňa 30. júna, v sobotu o 10:30 hod.
    3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela svätého otca.
    4. Radi by sme vás upozornili na to, že pri východe z kostola na ľavej strane je pokladnička, do ktorej môžete vhadzovať svoje milodary s jediným účelom, ktorým je pomoc rodinám vo finančnej núdzi.
    5. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V štvrtok je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.

V stredu je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Budúca nedeľa je slávnosť narodenie sv. Jána Krstiteľa.