Farské oznamy na 13. nedeľu v období cez rok – 1. 7. 2018

  1. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým ochotným ľudom, ktorí nám pomohli zorganizovať slávností primícií Jožka Slavkovského pred 2 týždňami a Tomáša Danka včera. Sprevádzajme týchto našich novokňazov vo svojich modlitbách.
  2. Upozorňujeme vás na zmeny v bohoslužobnom poriadku počas letných prázdnin, v júli a auguste, ktoré začínajú platiť už od budúcej nedele. V našom kostole cez týždeň budú len večerné sv. omše o 18:30 hod., nebudú ranné sv. omše o 7:00 hod. V nedeľu nebudú sv. omše o 11:45 hod.
  3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci júl. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  4. Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania. Nezabúdajme na tento úmysel ani cez prázdniny.
  5. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
  6. V štvrtok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sv. omše v našom kostole budú o 7:30 hod. a o 18:30 hod.
  7. V stredu večer bude sv. omša už tiež zo sviatku Cyrila a Metoda a bude pri nej spievať náš zbor Laudate. Srdečne pozývame.
  8. Zbierka na dobročinné diela svätého otca bola vo výške 300€. Za vaše milodary srdečné pán Boh zaplať.
  9. Dnes už začína náš prvý prázdninový tábor na Počúvadle. Prosíme Vás o modlitby za zdarný priebeh všetkých prázdninových akcií s deťmi.
  10. Upozorňujeme, že septembra sa bude konať blahorečenie Anky Kolesárovej v Košiciach. Záujemci, ktorí by chceli ísť na túto slávnosť spoločným autobusom do Košíc, sa už od dnešnej nedele môžu zapísať v sakristii.
  11. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok Návštevy Panny Márie.

V utorok je sviatok sv. Tomáša, apoštola.

V štvrtok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov.

Budúca nedeľa je štrnásta nedeľa v období cez rok.