Vďaka donovi Boscovi žijeme svoj športový sen

Keď don Bosco založil saleziánsku kongregáciu, možno sám netušil, do akých rozmerov sa rozrastie. Aj vďaka tomu majú dnešní mladí možnosti stretávať svojich rovesníkov z rôznych kútov sveta. Na jednej z najväčších saleziánskych akcií sa tento rok zúčastnilo aj 9 mladých z banskobystrického strediska.

Podujatie Polisportive Giovanili Salesiane, familiárne PGSi 2018 je športovým podujatím roka, kde v niekoľkých športových disciplínach medzi sebou súťažia stovky športovcov. Banská Bystrica mala zastúpenie v kategórii starších v malom futbale.

V poradí 29. ročník sa konal v poľskej metropole Krakow. Tento rok bol výnimočný nielen počtom, ale i rôznorodosťou. Svojou účasťou prispelo približne 2 000 športovcov z 23 krajín, medzi inými aj mladí z Brazílie, Sýrie či Stredoafrickej republiky.

„Naviac ma zasiahli dve veci. Keď si uvedomím, že vďaka jednému chlapíkovi, ktorý sa narodil pred dvesto rokmi sa môže uskutočniť niečo také veľké a na medzinárodnej úrovni, je to silná skúsenosť. Stojíte tam a okolo chodia ľudia zo všetkých kútov sveta. Vy športujete a robíte niečo, čo vás baví vďaka donovi Boscovi,“ spomína Matúš Dušička.

„Druhou je skúsenosť so Sýrčanmi. Stretli sme tak pokorných a dobrosrdečných chlapcov z oblasti, do ktorej by sa nikto po hrách len tak vrátiť nechcel. Stretnutia po našom spoločnom zápase stáli za to. Dúfam, že si to o rok zopakujeme a podáme lepšie výkony ako teraz. Každý z nás chalanov by sa chcel o rok na PGSi vrátiť aj práve preto, aby sme stretli našich zahraničných kamarátov,“ zakončil Matúš.

PGSi prebiehali v dňoch od 28. apríla do 03. mája. Okrem súťaží bolo pripravené aj množstvo atrakcií a výletov. Ako tvrdia samotní organizátori, hlavným cieľom hier je dať mladým možnosť tvoriť lepší svet, postavený na základoch mieru, priateľstva, pravdy, spravodlivosti či fair-play.

Saleziánske mládežnícke hry, skrátene PGS, je talianske združenie, ktoré podporuje a uprednostňuje športové aktivity. Pôvodne združenie podporovalo Národné saleziánske centrum (CNOS) a Talianske centrum pre saleziánske ženské diela (CIOFS). Posledné písmeno v skratke „i“ reprezentuje, že hry sú už niekoľko rokov medzinárodné (international).

Akcia by pre sásovsky výber nebola možná, keby nebola podporená finančne a materiálne. Chceme sa preto poďakovať za finančnú podporu mestu Banská Bystrica a firme KURTA spol., s. r. o. Za nové dresy vďačíme firme EverLift Slovakia, s.r.o., a za stravovanie firme ALFA BIO, s. r. o.

Ivan Bernát

PGSi 2018 Krakov

28. 04. - 03. 05. 2018

dátum

Krakov, Poľsko

miesto

Martin Funiak, Ivan Bernát

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.