Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu – 6. 5. 2018

  1. V štvrtok, 10. mája je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše v našom kostole budú ráno o 7:00 a popoludní o 17:00 hod. a o 18:30 hod.
  2. Združenie kresťanských seniorov pozýva na stredoslovenskú púť seniorov do Starých Hôr v stredu, 9. mája. Viac informácií na nástenke.
  3. Rodina Panny Márie, matky všetkých národov pozýva veriacich na celoslovenský modlitbový deň, ktorý sa bude konať v sobotu, 12. mája v Nitre. Viac informácií na nástenke.
  4. Budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  5. Budúci týždeň, v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Prosíme za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
  6. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci máj. Popoludní o15:00 hod. bude v našom kostole modlitba Korunky Božieho milosrdenstva spojená s adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou.
  7. Počas minulého roka putovala socha Panny Márie po rodinách nášho sídliska. V mnohých rodinách ešte nebola a stále je možnosť. Kto by mal záujem, nech sa v sakristii kostola zapíše. Treba dodržať nasledovný postup. Sochu vyzdvihnúť v nedeľu po rannej sv. omši a o týždeň ju na rannú sv. omšu priniesť. Môžete tak v rodinách prežiť týždeň s Pannou Máriou.
  8. Počas víkendu sa v našom stredisku odohrá celoslovenské finále vo futbale našich saleziánskych stredísk. Môžete prísť povzbudiť našich chlapcov.
  9. V sobotu, 13. mája bude posledné stretnutie IMOS, prvoprijímajúcich detí a rodičov. Pripomíname, že tentokrát ideme všetci spolu na púť do Starých Hôr. Vyráža sa už ráno o 9:00 hod. Na všetky podrobné informácie o tejto púti spojenej s výletom sa môžete opýtať osobne u dona Juraja alebo sestry Moniky.
  10. Upozorňujeme, že tento týždeň sa už spustilo prihlasovanie detí na všetky letné tábory. Toto prihlasovanie je možné jedine elektronickou formou na našej stránke sbb.sk Neváhajte tak urobiť čím skôr, lebo tábory sa už tento týždeň výrazne naplňujú.
  11. Budúcu nedeľu pozývame všetky ženy na oslavu dňa matiek. Stretneme sa po večernej sv. omši v priestoroch saleziánskeho strediska.
  12. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Budúca nedeľa je 7. Veľkonočná nedeľa.