Farské oznamy na nedeľu Najsv. Trojice – 27. 5. 2018

  1. Včera bola v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. K prvému sv. prijímaniu pristúpilo toho roku 54 detí. Chceme sa poďakovať všetkým rodičom, animátorom a zaangažovaným do pekného priebehu liturgie a aj celoročnej prípravy detí. Povzbudzujme deti k častej účasti na sv. prijímaní a sprevádzajme ich naďalej svojimi modlitbami.
  2. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci jún. Pozývame Vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež. Zvlášť povzbudzujeme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby povzbudili detí k vykonaniu deviatich prvých piatkov.
  3. Budúci týždeň je prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 15:00 hod. bude v našom kostole adorácia pred sviatosťou Oltárnou spojená s modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu.
  4. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.  omše v našom kostole budú ráno o 7:00 hod. a popoludní o 17:00 hod. a o 18:30 hod.
  5. Procesia s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou bude s otcom biskupom Mariánom Chovancom v nedeľu 3. júna. Procesii bude predchádzať sv. omša o 9:30 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.
  6. V sobotu, 2. júna, pozývame celé rodiny na túru do pohoria Nízkych Tatier – konkrétne na Babu. Trasa nie je príliš náročná a zvládnu ju aj zdatnejšie deti. Odchádzať sa bude autami ako obvykle spred Salezka o 10:00 hod. – smer Srdiečko, Trangoška.  Predpokladaný návrat je okolo 17:00 hod.
  7. Taktiež v sobotu, 2. júna, večer vás pozývame k nám do kostola na koncert sakrálnych skladieb v prevedení miešaného zboru CANTUS z Bratislavy. Koncert začne hneď po večernej sv. omši.
  8. Budúcu nedeľu pozývame všetky deti na tradičnú akciu DEŇ DETÍ pod oporným múrom dole v Sásovej. Čaká na Vás veľa pekných atrakcií. Začína sa o 15:30 hod.
  9. Oznamujeme vám, že prihlasovanie detí na naše letné tábory je už ukončené. Ďakujeme vám, že ste prihlásili vaše deti na naše letné akcie a prosíme vás, aby ste poplatky uhradili do konca mája.
  10. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok.

V piatok je spomienka na sv. Justína, mučeníka

Budúca nedeľa je deviata nedeľa v období cez rok.