Farské oznamy na 3. nedeľu vo Veľkonočnom období – 15. 4. 2018

  1. Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania.
  2. Dnes popoludní pozývame celé rodiny na spoločný výlet do Kremnických vrchov. Stretávame sa o 14:00 hod. na parkovisku pred Salezkom. Pôjde sa autami. Návrat okolo 18:00 hod.
  3. Dávame do pozornosti, že vpredu na oltári máme relikviu blahoslaveného Titusa Zemana. Je možné kedykoľvek si ju uctiť a pomodliť sa pri nej. Prosme aj na jeho príhovor za nové duchovné povolania aj do našej farnosti.
  4. Na budúcu nedeľu bude zbierka  na podporu kňazského seminára. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  5. Budúci víkend sa v našom stredisku organizuje floorbalový turnaj dievčat zo všetkých saleziánskych stredísk na Slovensku. Podporme modlitbou toto podujatie a je možné prísť aj povzbudiť.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 4. Veľkonočná nedeľa.