Hľadali Boha v pokoji a modlitbe

Posledné dni starého roka skupinka deviatich animátorov z banskobystrického saleziánskeho strediska strávila netradičným spôsobom. Rozhodli sa využiť tento čas na stíšenie v živote a prehĺbenie ich vzťahu s Bohom prostredníctvom duchovných cvičení. Saleziánska chata v Banskej Belej sa pre nich na niekoľko dní stala miestom ticha a modlitby, v ktorom intenzívne rozjímali o svojom živote, tajomstvách viery a Svätom Písme.

Kazateľ don Juraj Kovaľ si pre mladých pripravil tému úzko prepojenú s prebiehajúcimi vianočnými sviatkami: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Počas siedmich prednášok mladým cez Sväté Písmo priblížil udalosti týkajúce sa Panny Márie. Na základe nich účastníci bližšie spoznali úlohu a vlastnosti Bohorodičky v Božom pláne a mali možnosť brať si so sebou povzbudivé myšlienky z príbehov.

„Mali sme peknú tému o Panne Márii, ktorá bola veľmi poučná vďaka nádhernému príkladu jej života. Uvedomil som si, aký dôležitý je pokoj a modlitba. Zážitok umocňovalo ešte to, že sme mali príjemnú rodinnú atmosféru so skvelým kazateľom,“ oboznámil nás Tomáš Kliment.

Účastníci našli v duchovných cvičeniach jedinečnú príležitosť odpútať sa od reality, načerpať nové sily a lepšie vnímať svet okolo nás. Napriek sychravému počasiu nestratili zmysel pre humor v priebehu prestávok a vytvárali krásne spoločenstvo v rodinnom duchu. V duchovnej boli rovine prijatie sviatosti zmierenia, modlenie ruženca alebo rozjímanie v silenciu len niektoré z možností, ktoré cvičenia ponúkli.

„Je dobré sa raz za čas zastaviť, popremýšľať nad vecami a zamyslieť sa. Tieto duchovné cvičenia boli pre mňa perfektnou skúsenosťou,“ zhodnotil na záver Tomáš Kliment.

Tomáš Slepčan

Duchovné cvičenia - Banská Belá
Duchovné cvičenia - Banská Belá

Fotogaléria

27. - 30. 12. 2017

dátum

Banská Belá

miesto

Norbert Gura, Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.