Farské oznamy na 20. nedeľu v období cez rok – 20.8.2017.

Saleziáni don Bosca Vás popzývajú na Slávnosť blahorečenia Titusa Zemana, mučeníka, saleziána a kňaza. Slávnosť bude v Bratislave dňa 30.9.2017. Je možnosť prihlásiť sa v sakristií, aby sme mohli vybaviť autobus.

  1. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

 

V utorok je spomienka Panny Márie Kráľovnej

Vo štvrtok je sviatok Sv. Bartolomeja, apoštola

Budúca nedeľa je 21. v období cez rok.