Pobytový tábor Hradisko 2017 – 0. deň

​Ranná rozcvička dokonale prebudila účastníkov tábora. Viedli ju vojaci, ktorí si vedeli vytvoriť rešpekt svojim hrubým správaním. Titus pri rannej modlitbe navštívil všetky skupinky a oboznámil ich s jeho plánom zvrhnutia režimu. Vojaci však Titusa vypátrali a uniesli ho z tábora. Deti sa vybrali z tábora za Titusovým priateľom, ktorý im dal náboženské literatúru. Počas cesty plnili zamestnanci továrne rôzne úlohy a dozvedeli sa fakty o živote Titusa Zemana. Titusov priateľ šíril medzi deťmi informáciu, že sa Titusovi podarilo utiecť z väzenia a hľadajú ho hliadky. Súčasťou výletu bolo aj splavovanie Hrona, ktorým si prešli postupne všetky skupinky. Cestou späť do tábora prepadli a kontrolovali deti hliadky. Vzali im náboženskú literatúru, aby zabránili organizovaniu tajných omší. Po večeri nasledovala nočná hra, kedy sa deťom podarilo nájsť niektoré knihy potrebné pre slúženie tajnej svätej omše. Nočná tajná omša pri fakliach bola pod altánkom a vonku zúrila silná búrka. Na túto atmosféru len tak ľahko účastníci tábora nezabudnú.

Fotogaléria

12. júl 2017

dátum

Hradisko, Nemecká

miesto

Klára Chytilová, Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.