Farské oznamy na 15. nedeľu v období cez rok – 16.7.2017.

  1. Ďakujeme všetkým animátorom, animátorkam, sestrám FMA, saleziánom a všetkým Vám za Vaše modlitby, ktorými ste podporili šťastný priebeh prímestského tábora a letného tábora.
  2. Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  3. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V sobotu je sviatok Sv. Márie Magdalény.

 Budúca nedeľa je 16. nedeľa  v období cez rok.