Farské oznamy na nedeľu zoslania Ducha sv. -Turíce – 4.6.2017.

  1. Dnes v prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod. bude modlitba Korunky Božieho milosrdenstva spojená s adoráciou pred sviatosťou Oltárnou..
  2. Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od pondelka 5.6. sa modlíme Anjel Pána. Veriaci, ktorý  sa zúčastni na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na Slávnosť  zoslania  Ducha sv., môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  3. Ohlášky pred diakonátom: Akolyta Jozef Slavkovský, nar. 26.2.1993, syn Ing. Jozefa Slavského a Tatiany, rod. Čapovej by mal prijať posvätný rád diakonátu 10.6.2017 v Kostole nanebovzatia Panny Márie. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. V sobotu 10.6.2017 Vás pozývame na diakonskú vysviacku nášho diakona Jozefa Slavkovského. Vysviacka bude v kostole Nanebovzatia Panny Márie o 10,00 hod.
  4. V sobotu 10.6.2017 príjme diakonskú vysviacku aj salezián Tomáš Danko. Jeho vysviacka bude v Turíne v bazilike Panny Márie Pomocnice. Sprevádzajme ich modlitbami.
  5. V pondelok je svätodušný pondelok po nedeli zoslania Ducha sv. Sv. omša bude večer o 18,30 hod.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1 o 16 hod.

Liturgické oznamy

V pondelok  je spomienka   na sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Vo štvrtok je sviatok Nášho Páma Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza.

 Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.