Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu – 2.4.2017.

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 15 hod. bude adorácia k Najsvätejšej sviatosti Oltárnej spojená s modlitbou sv. ruženca.
 2. Budúca nedeľa je Nedeľa utrpenia Pána – Kvetná nedeľa. Pri sv. omšiach sa budú svätiť bahniatka. Je to na pamiatku Kristovho slávneho vstupu do Jeruzalema. Prosíme Vás, aby ste si ich nezabudli priniesť.
  3. V piatok, sobotu a nedeľu je Kvetný víkend. V nedeľu o 10,30 hod. vo Farskom kostole bude mať otec biskup sv. omšu pre mládež.
 3. Na budúcu nedeľu bude zbierka pre mládež. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
 4. Stretnutie rodičov a detí pripravujúce sa na prvé sv. prijímanie IMOS bude v sobotu 8.4.2017 o 16,00 hod.
 5. V piatok je prvý piatok v mesiaci.
 6. Pozývame Vás na Celofarskú duchovnú obnovu a Veľkonočné spovedanie na Kvetnú nedeľu 9.4.2017 o 15 – 17,30 hod.
 7. Prosíme Vás, aby ste nahlásili v sakristii chorých, nevládnych na Veľkonočnú sviatosť zmierenia.
 8. Diecézna rada pre rodinu Banskobystrickej diecézy organizuje víkend kurzu prípravy na manželstvo v Banskej Štiavnici v dňoch 26.-28.5.2017. Cena 50,- Eur. Prihlásiť sa môžte na t.č. 0910842184.
 9. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa.