Farské oznamy na 4.. nedeľu v pôstnom období 26.3.2017.

  1. Pozývame Vás, hlavne deti a mládež na prvopiatkovú sv. spoveď. Nasledujúca sobota je prvá v mesiaci – fatimská.
  2. Na budúcu prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod. je modlitba sv.ruženca spojená s adoráciou
  3. Rodina, ktorá si prevezme na jeden týždeň sochu Panny Márie je potrebné ju vrátiť v nedeľu ráno do kostola, aby si ju mohla prevziať ďalšia rodinka.
  4. Zbierka na energie bola vo výške 585,- Eur. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  1. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 5. pôstna nedeľa