Farské oznamy na 8. nedeľu v období cez rok – 29.2.2017

  1. Na budúci týždeň je prvá nedeľa v mesiaci, o 15,00 hod. adorácia pred Sviatosťou Oltárnou spojená s modlitbou sv.ruženca.
  2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  3. Tento týždeň je Popolcová streda. Sv. omše budú o 7,00 hod. a popoludní o 17,00 a 18,30 hod.
  4. Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi: prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14-ty rok  života až do začatia 60-tého roka.
  5. Krížová cesta v našom kostole bude bývať v piatok a v nedeľu o 18,00 hod. Prosíme tých, ktorí majú záujem viesť krížovú cestu, nech sa nahlásia v sakristii.
  6. V nasledujúcom týždni je prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania a tiež prvý piatok v mesiaci marec.Pozývame Vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež. V sobotu je prvá sobota v mesiaci – Fatimská sobota.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 1. pôstna.