Farské oznamy na 7. nedeľu v období cez rok – 19.2.2017

  1. V našej farnosti putuje po domoch socha Panny Márie Fatimskej – TÝŽDEŇ S MÁRIOU. Rodinky zapíšte sa prosím v sakristii. Využite chvíle stíšenia v domácnostiach na modlitbu sv. ruženca, zasvätenie sa Panne Márií. Rodina, ktorá si prevezme na jeden týždeň sochu Panny Márie je potrebné ju vrátiť v nedeľu ráno do kostola, aby si ju mohla prevziať ďalšia rodinka.
  2. Pozývame všetkých farníkov na “ Večeradlo s Pannou Máriou“ dňa 21.2.2017 – utorok po večernej sv. omši v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov.
  3. V Radvani 21.2., 28.3., 23.5. a 20.6. bude modlitbové stretnutie rozvedených.
  4. V sobotu 25.2.2017 o 9,00 hod. v herni saleziánskeho mládežníckeho strediska bude MINIKARNEVAL pre deti do 9 rokov. Aj rodičia môžu prísť v maskách. Podrobnosti sú na plagáte vestibulu kostola.
  5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 7.

Liturgické oznamy

V stredu 22.2.2017 je sviatok Katedra Sv. Petra, apoštola.

Budúca nedeľa je 8. v období cez rok.