Farské oznamy na 3. nedeľu v období cez rok – 22.1.2017

      1.

1.Budúcu nedeľu 29.1.2017 oslávime sviatok dona Bosca. Pri tejto príležitosti Vás po sv. omšiach o 9,00 a 10,30 hod. pozývame k nám na slávnostné  posedenie pri kávičke a popoludní o 16,00 hod. do Misijného domu na tradičnú don Bosco show “ Bez vás to nejde!“

 2.V pondelok 23.1.2017 bude sv. omša večer o 18,30 hod.,  po sv. omši sa modlíme Deviatnik pred slávnosťou don Bosca.

3. Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek – Útecha, ktoré sa uskutoční v našom kostole v dňoch 27.1. – 29.1.2017. Program stretnutia je na nástenke.

4. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 3

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka na Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

V stredu  je sviatok – Obrátenie Sv. Pavla, apoštola

Vo štvrtok je spomienka Sv. Timoteja a Títa, biskupov

V sobotu je spomienka Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Budúca nedeľa je 4. v období cez rok.