Času máme veľa, len ho málo využívame

„Mať čas je dôležité. Pre seba, pre druhých, pre Pána Boha.“ Tieto slová boli úvodom prvej duchovnej obnovy animátorov v tomto roku, ktorá sa uskutočnila 21. Januára.

Krásne slnečné sobotňajšie ráno sa začalo stretnutím pri chutnej káve. Po nej už tradične nasledovala úvodná modlitba a prednáška. Jej cieľom bolo zamyslieť sa nad časom, ktorý vlastníme. Práve začiatok roka je vhodný na zastavenie sa a uvedomenie si toho, čo sme prežili. Často krát je potrebné nechať veci doznieť v tichosti, pred Božou tvárou, aby sa premenili na bohatstvo, ktorým neskôr môžeme obohacovať ostatných.

„Opäť som sa presvedčila, že aj malé stíšenie dokáže posilniť osobnosť, vnútro človeka. Samozrejme aj prítomnosť ľudí, s ktorými sa nemáte možnosť vidieť tak často. Toto sú hodnoty na nezaplatenie. Preto si vážim čas, ktorý si môžem nájsť pre seba a ostatných. Hoci plynie rýchlo, neznamená to, že musí byť naším nepriateľom, “ opísala svoje dojmy animátorka Jožka Kašovská.

Koniec prednášky bol ukončený hlbokými slovami sestry Moniky Méryovej. „Určite už každý z vás počul o spytovaní svedomia. Je skvelým nástrojom na zhodnotenie toho, ako využívame svoj čas. Je to chvíľa, keď sa postavím do Božej prítomnosti. Je akousi oslavou prežitého dňa. Ten, kto svoj deň nezasvätil, nemá čo sláviť.“

Po prednáške mali animátori opäť možnosť výberu z „duchovného baru“. Svoj čas mohli prežiť v tichosti, poklonou pri Sviatosti oltárnej či počúvaním audio prednášok. Samozrejme, nechýbala ani možnosť svätej spovede či spoločná modlitba svätého ruženca. V závere sa všetci stretli pri slávení svätej omše.

„Som rád, že po dlhšom čase sa nám opäť podarilo stretnúť za týmto účelom. Najviac ma potešilo, koľko veľa ľudí využilo možnosť duchovne sa obnoviť,“ vyjadril svoje pocity animátor Štefan Masič.

Bodkou za duchovnou obnovou bolo posedenie pri spoločnom obede v podobe guláša, ktorý pre animátorov s radosťou a láskou uvaril salezián Juraj Kovaľ.

-Terka Fiľová