Animátorský čin roka 2017

Pomaly sú tu Vianoce, dni, keď sa túžime ešte viac zomknúť a stretnúť sa v každej rodine.

V našom stredisku organizujeme tradičnú Salezkovskú predvianočnú večeru spojenú s ocenením animátorského činu roka.

Toto slávnostné posedenie sa bude konať dňa 23. decembra o 18:00 hod.

Návratku je potrebné odovzdať s vyplnenou nomináciou na jej druhej strane Jurajovi Kovaľovi SDB, alebo sestre Pauli FMA najneskôr do 13. decembra.

  • 23. 12. 2017 - 18:00

    sobota

  • Saleziánske mládežnícke stredisko

    herňa

  • 13. 12. 2017

    deadline na prihlasovanie (spolu s nomináciou)