Duchovné cvičenia animátorov: Odpoveď hľadali v Láske

Na chate v Banskej Belej, v obklopení krásnej jesennej scenérie, sa uplynulý víkend uskutočníli zmiešané duchovné cvičenia pre animátorov. Kazateľ Jozef Špalek pripravil tému o prikázaní lásky, ktoré Ježiš označil za najdôležitejšie všetkých:

“Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. (…) Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.” (Mk 12, 29-31)

Pätnásť mladých nahliadlo do svojho vnútra, aby premýšľali nad svojím vzťahom k Bohu, svojim blížnym, ale aj k samým sebe. V atmosfére ticha, v objatí prírody a nablízku Ježišovi vo vystavenej Oltárnej sviatosti mali možnosť prehodnotiť uplynulý rok a odhaliť v sebe to, čo zapadlo prachom v zhone všedných dní. Takto obnovení môžu vykročiť do ďalšieho roka s novou silou a radosťou v srdci.

Na záver krátka myšlienka:

“Nemôžeme hovoriť k Bohu bez toho, aby sme Ho najskôr nepočuli; nemôžeme Ho milovať, ak sa najskôr nedovolíme milovať; nemôžeme pre Neho pracovať, ak nepríjmeme jeho činnosti. Naše hovorenie k Bohu je totiž iba odpoveďou na Jeho slovo; naše dávanie je delenie sa s Ním o Jeho vlastné dary; naša činnosť je spoluprácou s Ním; naše milovanie je odpoveďou lásky na lásku.”

Alica Vosková

27. - 30. október 2016

dátum

Banská Belá

miesto

Dominika Bernátová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.