Farské oznamy na 31. nedeľu v období cez rok – 30. 10. 2016

  1. V pondelok je sv. omša o 18,30 hod. zo Slávnosti Všetkých svätých.
  2. V utorok 1.11.2016 je Slávnosť všetkých svätých. Od 1.11. – 8.11.2016 máme možnosť raz denne získať úplne odpustky a privlastniť ich iba dušiam  trpiacim v očistci. Odpustkovým úkonom je nábožná návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Ďalšie podmienky sú: sv. spoveď, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému, sv. prijímanie /v deň získania úplných odpustkov/, modlitba na úmysel Sv. otca – Otče náš.., Zdravas Mária.., Sláva Otcu..
   Pozývame mladých na návštevu cintorína v dňoch 1.11.-8.11.2016.
   Spoločný odchod je vždy po večernej sv.omši o 19,30 hod. Buďme veľkodušní a pomáhajme týmto našim bratom a sestrám v očistci, aby prišli čím skôr do neba. Oni sami už pomôcť nemôžu. Možno aj my raz budeme potrebovať túto pomoc.
  3. 3. Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, o 15,00 hod. bude modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

 1. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5

Liturgické oznamy

V utorok 1.11. je Slávnosť všetkých svätých.  Sv.omše budú ako v nedeľu.

V stredu 2.11. je spomienka na Všetkých verných zosnulých.

Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci, modlitby za duchovné povolania.

V piatok 4.11. je prvý piatok v mesiaci.

V sobotu je prvá sobota v mesiaci.

 Budúca nedeľa je 32. v období cez rok.