Farské oznamy na 30. nedeľu v období cez rok.

  1. Dnes slávime misijnú nedeľu, máme zbierku na misie. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. Prosíme Vás o zbieranie poštových známok pre misie. Krabica na známky je vo vestibule.
  2. V októbri sa modlievame sv.ruženec pred večernou sv.omšou o 17,55 hod.
  3. V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 3,00 hod. letného času posúvame hodiny na 2,00 hod.
  4. Budúci víkend budú naši mladí na duchovných cvičeniach. Prosíme o modlitby a obety.
  5. Manželia, ktorí sú rozvedení a žijú sami, môžu sa informovať na farskom úrade, aby mohli prijímať sviatosti.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V stredu je výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy.

V piatok je sviatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov.

Budúca nedeľa je 31. v období cez rok.