Farské oznamy na 29. nedeľu v období cez rok – 15.10.2016

  1. Dnes v nedeľu nedeľu 16.10. pozývame všetky rodinky do nášho oratka na „Deň otvorených dverí“. Pre deti máme nachystané pekné popoludnie, plné hier a rodičom ponúkame posedenie pri káve a veľa iných prekvapení.
  2. O týždeň budeme sláviť misijnú nedeľu. Pri tejto príležitosti bude na budúcu nedeľu zbierka na misie. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  3. Rímskokatolícka Cirkev Biskupstvo Banská Bystrica na základe dekrétu arcibiskupa Mons. Zvolenského ustanovila výšku milodaru za gregoriánske sv.omše /30 sv.omší/ sumu 180,- Eur.
  4. Dňa 30. marca – 2. apríla 2017 budú duchovné cvičenia pre našich farníkov na chate Banská Belá. Je to ponuka ticha, modlitby, oddychu, premýšľania nad tým, čo žijem, kým som. Sú určené predovšetkým tým, ktorí ešte vôbec neboli na takomto podujatí alebo neboli tento školský rok. Kto by mal záujem, môže kontaktovať don Pillára. Oznamujeme Vám to dopredu, aby ste si veci mohli naplánovať.
  5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V utorok  je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

 Budúca nedeľa je 30. v období cez rok.