Spoločne tvoríme nový rok v Salezku

Mladí zo saleziánskeho strediska v Banskej Bystrici sa spoločne zišli, aby naplánovali ďalší školský rok. S pravidlom stabilnej a pravidelnej činnosti sa rozhodli začať novú éru fungovania celého oratória.

V rámci komunity saleziánov a saleziánok začalo plánovanie ešte koncom augusta. Spoločne vytvorili základnú kostru celkového plánu. Animátori sa k nim pridali v dňoch 14. – 15. septembra, kedy sa v Salezku stretli na spoločnom, jeden a pol dňovom stretnutí. Hlavné slovo mal Juraj Kovaľ, ktorý predstavil všetky zložky fungovania strediska a ich úlohy.

Okrem hodnotenia minulého roka a uvedenia do priorít toho nového v stredu prebehlo aj oficiálne prijatie najmladších do radov animátorov. Svojim sľubom vyjadrili túžbu byť príkladom, rásť ako kresťania a privádzať mladých k Bohu. Každého si pod patronát zobral jeden zo starších animátorov a animátoriek, aby ich podporovali nielen radami, ale aj modlitbami.

Víziou celého plánovania je vytvorenie fungujúceho systému pastorácie. Medzi prioritné skupiny patria v prvom rade animátori, ktorí budú postupne prechádzať kompletným kurzom strediskovej školy animácie. Medzi ďalšie skupiny patria birmovanci, prvoprijímajúce deti, rodiny a samozrejme deti a mladí.

Medzi nové priority patria „orientačné dni“. Tie pozostávajú z prípravy na pravidelnú činnosť s deťmi z okolitých škôl, ktorým budú neskôr ponúkané preventívne programy. Ďalšou novinkou je zavedenie dvojčlenstva, teda členstva v oboch organizáciách zastrešujúcich prácu v stredisku – DOMKA a LAURA.

Plánovanie je pravidelnou činnosťou animátorov spolu so saleziánmi a sestrami FMA. Vďaka spoločnému úsiliu je na ňom pripravené celoročné fungovanie saleziánskeho strediska.

-Ivan Bernát

Plánovanie

14. - 15. september 2016

dátum

Salezko, Sásová

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.