Farské oznamy na 26. nedeľu v období cez rok – 25.9.2016

  1. V mesiaci októbri sa budeme modlievať sv.ruženec o 17,55 hod. Kto má záujem o predmodlievanie, nech sa zapíše v sakristii. Celý október sa budeme modlievať aj mládežnícky ruženec s komunitou saleziánov. Ten bude začínať vždy po večernej sv.omši.
  2. V sobotu 1.10. začíname 40 – hod. eucharistickú adoráciu podľa sv. Filipa Neriho. Sv. omše budú ako obvyklé. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednotlivé hodiny do hárkov vo vestibule kostola. Adorácia vyvrcholí     eucharistickou pobožnosťou v nedeľu      2.10. o 22,30 hod. V sobotu z pastoračných dôvodov bude adorácie v kaplnke saleziánskeho domu od 14,30 – 18 hod.. Počas sv.omši bude adorácia prerušená a v nedeľu bude Sviatosť oltárna vyložená o 12,30 hod.
  3. V sobotu je prvá sobota v mesiaci – na Starých Horách bude Fatimská sobota.
  4. Európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny s názvom MAMA, OTEC a DETI nás prosí podporiť svojím podpisom iniciatívu, aby Európska únia postavila svoje predpisy na manželstve muža a ženy. Podpisová akcia bude v nedeľu 25.9.2016 za pomoci žiakov KGŠM.
  5. Pán Boh zaplať za finančnú zbierku na opravu lavíc, ktorá bola vo výške 890,- Eur.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 7.

Liturgické oznamy

Vo  štvrtok je sviatok archanjelov sv. Michala, Gabriela a Rafaela

V piatok je spomienka na sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

V sobotu je spomienka na sv. Teréziu z Lisieux, pannu a učiteľku Cirkvi

 Budúca nedeľa je 27. v období cez rok.