Farské oznamy na 25. nedeľu v období cez rok – 18. 9. 2016

  1. Srdečne pozývame deti aj rodičov  do nášho strediska na slávnostné otvorenie oratka dnes popoludní o 15,30 hod.
  2. Pripomíname, že prihlášku na prípravu detí na 1. sv.prijímanie a birmovku sú vo vestibule kostola.
  3. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotukántrové dni. Obsah jesenných kántrových dní : poďakovanie za úrodu.
  4. Dnes je výročie biskupskej vysviacky Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického biskupa. /1999/. Spomeňme si na neho v modlitbách.
  5. Pozývame manželské páry na kurz Manželské večery, aby sa prihlásili do 21.9.2016. Kurz začína v nedeľu 2.10.2016. Kontakt a informácie sú uvedené na nástenke vo vestibule.
  6. Stretnutie Modlitby matiek – Komunita Útecha sa uskutoční v našom kostole 23.9. – 25.9.2016. Program stretnutia je na nástenke.
  7. Pozývame všetkých farníkov na “ Večeradlo s Pannou Máriou“ do Mládežníckeho strediska – kaplnky Sásová 21.9.2016 o 17 hod.
  8. Dnes je zbierka na lavice. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  9.  Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V stredu je sviatok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

V piatok je spomienka Sv. pátra Pia, kňaza

V sobotu je výročie posviacky Katedrálneho chrámu Sv. Františka Xaverského – sviatok.

Budúca nedeľa je 26. v období cez rok.