Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok – 28. 8. 2016

  1. Od štvrtku budú bývať omše aj ráno o 7,00 hod. vo všedné dni a v nedeľu sv. omša o 11,45 hod. Nasledujúcou nedeľou sa opäť začíname modliť vešpery o 18,05 hod. pred večernou sv. omšou o 18:30 hod. Využime túto možnosť modlenia sa vešpier.
  2. Na budúci týždeň je prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania. Odporúča sa adorácia. Po sv. omši vo štvrtky budú znova bývať adorácie.
  3. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme najmä deti a mládež k prijatiu sviatosti zmierenia a ku konaniu si 9. prvých piatkov.
  4. prvú sobotu bude na Starých Horách Fatimská sobota.
  5. Na budúcu nedeľu na začiatku školského roka budeme pri všetkých sv. omšiach vzývať Ducha Sv.Veni Sancte.
  6. Na budúcu sobotu 3.9.2016 o 11,00 hod. na Slávnosti v našom kostole P.M.P. zložia večné sľuby sr. Dagmara Čepelová, sr.Viera Antalíková, sr. Mária Nagyová, na ktorú ste srdečne pozvaní.
  7. Saleziáni don Bosca Vás pozývajú na slávnosť, pri ktorej Tomáš Danko, Marek Pančura, Vladimír Plášek, Peter Roth a Marek Vaško zložia svoje večné sľuby v sobotu dňa 10. septembra 2016 o 11,00 hod. v Kostole Svätej rodiny v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov. Kto má záujem ísť na túto slávnosť, nech sa zapíše v sakristii.
  8. Zbierka na opravu lavíc bola vo výške €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. Srdečne ďakujeme p.kostolníkovi s tímom mladých chlapcov, ktorí veľmi pomohli pri čalunení lavíc.
  9. Budúci týždeň upratuje skupina č.3.

Liturgické oznamy

V sobotu je prvá sobota v mesiaci a spomienka na Sv.Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 23. nedeľa v období cez rok.