Farské oznamy na 20. nedeľu v období cez rok -1 4. 8. 2016

  1. V pondelok 15.8.2016 na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie budú sv.omše v našom kostole o 7,00 hod. a popoludní o 17,00 hod. a 18,30 hod.
  2. Oznamujeme Vám, že od 16.8.2016 bude celá naša komunita na spoločnej dovolenke. Prosíme, aby ste nevyhnutné farské záležitosti riešili so zastupujúcim kňazom. Ďakujeme za pochopenie.
  3.  Na budúci týždeň bude zbierka na opravu lavíc. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  4. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

V pondelok je slávnosť Nanebovzatia  Panny Márie – prikázaný sviatok.

Budúca nedeľa je 21. v období cez rok.